top of page

ANBI

 • Naam van de Organizatie: Stichting Jesus Christ Foundation

 • RSN/Fiscaal nummer: 808589428

 • Contact Gegevens: Stg. Jesus Christ Foundation

 • Correspondentie Adres: Postbus 12429 - 1100 AK Amsterdam

 • Bezoek Adres: Bijlmerdreef 1239 - 1103 TX Amsterdam

 • Email: jcfwe@hotmail.com  of   info@jcfministries.com

 • Belonging: Geen beloningsbeleid een enkele bestuurslid mag salarissen of persoonlijke inkomens genereren. 

 • Betaalde medewerkers: Een

 • Beleidsplan: Het bestuur van stichting bestaat minimum uit drie leden. Bestuursvergaderingen worden gehouden minimuaal een keer per jaar, en worden geleid door de voorzitter. Bij het afhandelen van de vergaderingen worden notulen bijgehouden. Besluitvormingen worden gedaan via het stemmen van de bestuursleden. een bestuurslid heeft een stem. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen mits alle bestuursleden in gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonosch per fax of email hun mening te uiten. Geen enkele bestuurslid mag salarissen of persoonlijke inkomens genereren. 

 • De doel:  van Stg. Jesus Christ Foundation (JCF) is om actief te zijn op twee domeinen, 1) Maatschappelijk domein met nadruk op sociale gerechtigheid  2) Kerkelijke domein, zowel lokaal, nationaal en International.

       Download Rapport 2016-2018          Download Rapport 2019-2020 of lees hieronder 

Rapport 2021

Activiteiten Rapport 2021 zal binnenkort  hier verschjijnen

Rapport 2020

 

Maatschappelijk Domein

 

 • In januari 2020, JCF Kerk delegatie van drie mensen uit Ghana, Nigeria bezoeken aardbevingsgebied in Groningen. Ze bezoeken huizen van de slachtoffers en staan solidair met de mensen, in hun leed en pijn. Dit was een mooie ervaring, voor migranten uit Amsterdam, Groningen bezoeken en meeleven met de mensen daar. 

 

 • Als Theoloog des vaderlands, Dr. Samuel Lee was actief in de media, verscheen in verschillende kranten, tijdschriften. 

 

 • JCF Kerk samen met Samuel Lee, maakten de migranten Kerken meer zichtbaar en betrokken met de Nederlandse Samenleving. 

 

 • Meerdere malen in de Samuel Lee kwam op voor de rechten van de LHBT-gemeenschap, en minderheden. JCF Kerk deed mee met het bespreekbaar maken van racisme en deed een dag mee met een corona veilige demonstraties in Amsterdam tegen racisme. 

 

 • Dr. Samuel Lee werkten nauw samen met SKIN, Samen Kerk in Nederland en mede geïnspireerd van zijn blog over de migranten kerken, SOVAK en SKIN hebben samen een fonds opgericht Samen Kerk = Samen Sterk, waarmee ze de migranten kerken tijdens de corona crisis financieel steunden. Ook JCF Kerk heeft steun gekregen en is dankzij deze steun, en de steun van anderen, onterendere eigen leden -- de corona crisis in 2020 konden overleven. 

 

 • Dr. Samuel Lee, gaf twee boeken uit: Het Verlangen naar een Nieuwe Christendom (Kokboekencentrum) en De Bijbel in de Bijlmer (Nederlandse Bijbel Genootschap)

 

 • In September (in de maand dat JCF wel open was), werd Samuel Lee benoemd tot de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

 

Kerkelijke Domein

 

 • JCF Kerk meegedaan met actie van PCC om de bewoners van de Bijlmer bewust maken van gevaren van corona en dat ze de regels van de overheid in acht moeten nemen.

 

 • Van maart 2020 t/m Augustus 2020 de kerk ging vanwege corona sluiten, ook uit solidariteit met de rest van de samenleving. In oktober 2020, ging JCF-kerk weer dicht tot Juli 2021. Wel gingen alle diensten online en de pastorale zorg ging door de weeks gewoon door. 

 

 • JCF Kerk en Team van ouderlingen hebben zich ingezet voor degene die eenzaam zijn in de kerk, de jeugd gingen meehelpen met boodschappen doen voor de ouderen in de kerk. Velen hadden hun dierbaren verloren zowel in Nederland als in het buitenland, dominee Lee en zijn team waren altijd aanwezig om deze mensen te helpen en bijstaan. 

 

 • Tijdens de Corona crisis, JCF heeft Kerk meegedaan met actie van PCC om de bewoners van de Bijlmer bewust maken van gevaren van corona en dat ze de regels van de overheid in acht moeten nemen.

 

 • Van maart 2020 t/m Augustus 2020 de kerk ging vanwege corona sluiten, ook uit solidariteit met de rest van de samenleving. In oktober 2020, ging JCF-kerk weer dicht tot Juli 2021. Wel gingen alle diensten online en de pastorale zorg ging door de weeks gewoon door. 

 

 • In 2020, is Tony Mark Asante genomineerd als tweede pastor van JCF, en al sinds 2018 ging hij in training. In 2021 wordt hij ingezegend als tweede pastor. Ook zijn er jonge mensen benoemd tot diakenen. 

 

 

Rapport 2020

 

Maatschappelijk Domein

 

 • Dominee Samuel Lee word in November benoemd tot Theoloog des Vaderlands, hij is de eerste Th.d.V. met een migratie achtergrond. 

 

 • In oktober reist dominee Lee naar de JCF kerken in Cyprus. 

 

 • In juli 2019, JCF viert jubileum, verschillende organisaties en vertegenwoordigers van kerken waren aanwezig.

 

 • In mei 2019, spreekt dominee Lee of de finale conferentie van de nationale synode en op die dag JCF-kerk tekent een verbond van eenheid met andere kerken. Zoals ieder jaar JCF participeert in maatschappelijke dialogen betreft theologie, religie, mensen rechten. Dr. Samuel Lee, als theoloog en dominee neemt deel in debatten en gesprekken. 

 

Kerkelijke Domein
 
 • Stg. JCF heeft wereldwijd centers en kerken gevestigd in Cyprus, Lebanon, Filipijnen. Behalve Filipijnen andere centers en kerken zijn financieel onafhankelijk van JCF in Amsterdam, ze zijn wel een dochter organisatie van JCF. De centers/ kerken in de Filipijnen worden wel financieel gesteund van uit de Amsterdam.

 • JCF Kerk traint jonge mensen voor leiderschap, en de planning is dat ze in 2020 actief in de kerk gaan optreden. 

Financiële Rapport 

We all are the rainbow children of God

Our Mission

Our Mission

 • to proclaim the good news (Evangelism) 

 • to teach, baptize and nurture new believers (Discipleship)

 • Service to respond to human need by loving service (Service);

 • to seek to transform unjust structures of society (Justice);

 • to safeguard the integrity of creation, and sustain and renew the life of the earth (Ecology).

 

DSC08956.jpeg
117593770_10217337173210468_119211300907

Our Motto

The Glory of God is Humanity Fully Alive!
(St. Saint Irenaeus)

We Need Your Support Today!

bottom of page